Licenční poplatek 2023

Rádi bychom vás upozornili, že na tento kalendářní rok je potřeba opět uhradit licenční poplatek 300,- Kč.
Prosíme o úhradu v hotovosti na tréninku, děkujeme.