Kralupy cup – informace

Pořadatel upřesnil informace k nadcházejícímu turnaji 3. a 4.10. v Kralupech:

Žádám o příjezd závodníků s pozdějším vážením až na vážení. Rodiče nebudou vpuštěni. Na ploše budou pouze závodníci, jejichž věková a hmotnostní kategorie se bude prát. Ostatní se budou zdržovat buď v hledišti, nebo na ploše k rozcvičování. Na plochu je povolen vstup pouze v přezutí, nutná světlá podrážka. Dále rosím o dodržování hygienických požadavků. Mytí rukou po použití WC, použití desinfekce, případně o roušky. Závodníci mimo zápasiště musí být obuti do přezůvek, pokud budou pobíhat bosi, budu to považovat za porušení hygienických pravidel a závodník bude vykázán a nebude mu dovolen vstup na zápasiště.
Za pořadatele 
Katka Hronová