Propojení studia na střední škole a vrcholového tréninku juda v Praze!

Od září 2022!

Studium sportovního managementu a vrcholová sportovní příprava juda pro ty, kteří chtějí naplno trénovat a zároveň studovat atraktivní obor zakončený maturitní zkouškou.

 • obor management ve sportu (maturitní obor) více…
 • tréninky v budově školy a sportovní přípravu budou zajišťovat špičkoví trenéři ČSJu (SCM Praha)
 • v budově školy je vynikající sportovní zázemí (tělocvičny, posilovna, menší bazén, sauna, venkovní hřiště)
 • součástí budovy školy je i domov mládeže pro mimopražské studenty více…
 • většina sportovní přípravy bude probíhat v budově školy
 • vedení školy přizpůsobí školní rozvrh potřebám sportovní přípravy judistů
 • možnost individuálního učebního plánu
 • zapojen do sportovní přípravy na Střední odborné škole bude také fyzioterapeut, masér, konzultant kondiční přípravy, výživový poradce, psycholog
 • pravidelná strava pro sportovce zajištěna v jídelně školy
 • studenti zůstávají členy svého mateřského klubu
 • den otevřených dveří pro judisty 15. 2. 2022 v 16.00

více informací na videokonferenci ve středu 26.1.2022 ve 20.00 (odkaz zde)

Přihlášky ke studiu posílejte do 1. 3. 2022 standardním způsobem (kontakt na studijní oddělení školy zde)

Pozor! K přihlášce na obor management ve sportu přiložte doporučení od svého judo klubu nebo přímo od ČSJu.

Pro přijetí ke studiu sportovního managementu musí uchazeč úspěšně složit jednotné přijímací zkoušky (více zde)

Ke studiu sportovního managementu bude přijato 60 studentů, každoročně se hlásí 120–170 uchazečů.

Žák, který neuspěje v přijímacím řízení na obor sportovní management, si může zvolit některý z jiných učebních

oborů vyučovaných na této škole a požádat o individuální studijní plán.

Kontaktní osoba: předseda ČSJu Pavel Volek, e-mail: volek@czechjudo.cz, tel. 603 854 221

PŘEDBĚŽNÝ ZÁJEM O STUDIUM A PŘIHLÁŠENÍ NA DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ZDE

Příklad týdenního rozvrhu:

Pondělí

 • 7.00 – 8.15 kondiční trénink (ve škole)
 • 8.30 svačina, 8.40 vyučování vždy jen do 14.00 (oběd),
 • 15.00 – 16.30 trénink juda ve svém klubu nebo ve škole s trenéry SCM,
 • 16.30 – 17.30 regenerace

Úterý

 • 7.45 – 14.00 vyučování (zajištěna strava),
 • 18.15 – 20.00 Randori Folimanka

Středa

 • 7.00 – 8.15 kondiční trénink (ve škole), 8.30 svačina, 8.40 vyučování do 14.00 (oběd), 15.00 – 16.30 judo ve svém klubu nebo ve škole s trenéry SCM,
 • 16.30 – 17.30 regenerace

Čtvrtek

 • 7.45 – 14.00 vyučování (zajištěna strava),
 • 18.15 – 20.00 Judo Folimanka

Pátek

 • 7.00 – 8.15 kondiční trénink (ve škole),
 • 8.30 svačina,
 • 8.40 vyučování do 14.00 (oběd),
 • 14.30 – 15.30 regenerace